česky Deutsch 

Politika kvality

Společnost BLEX, a.s. se zabývá výrobní činností zaměřenou na pokovování výrobků, kterými jsou jak drátěný program spotřebních předmětů pro domácnosti tak přípravky pro automobilový průmysl a další resorty výroby. V dané oblasti jsme jedním z největší výrobců v České republice.

1) VZTAH K ZÁKAZNÍKOVI

·         Jsme společností, orientující se silně na zákazníka, cílem naší činnosti je vždy 100% splnění požadavků zákazníka při realizaci výroby a poskytování služeb a ochrany produktu, a to vyjádřených či nevyjádřených zaměřených na kvalitu dodávky výrobků, naše služby poskytujeme co nejkvalitněji a nejrychleji k plné spokojenosti zákazníků.

2) VZTAH KE SPOLEČNOSTI A PŘÍSTUP ZAKLÁDAJÍCÍ SE NA FAKTECH

·         Všechny výše uvedené procesy se zavazujeme poskytovat v souladu s platnými legislativními zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené plantou legislativou ČR/EU, vedení společnosti se zavazuje plánovat, realizovat a vyhodnocovat veškeré činnosti a procesy na základně sběru a analýzy údajů.

3) VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM

·         Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu jakosti pro prosperitu společnosti a zná svoji odpovědnost a postavení v systému managementu jakosti, kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti, pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnosti naší společnosti.

4) VZTAH K DODAVATELŮM

·         Všichni naši dodavatelé, jsou schopni dodávat materiál a služby přesně podle našich potřeb a specifikací, k zajištění nejvyšší kvality budeme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele – z tohoto důvodu budeme dodavatele hodnotit, vybírat a úzce s nimi spolupracovat tak, aby splnili očekávání nejen naše, ale i našich zákazníků, včetně naší politiky kvality.

5) SYSTÉMOVÝ A PROCESNÍ PŘÍSTUP

·         Vedení společnosti se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost systému, veškeré vstupy a výstupy z procesů jsou měřeny, monitorovány a analyzovány pro zajištění kvality navazujících procesů, společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování tak, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.

6) NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

·         Touto schválenou a vyhlášenou politikou jakosti se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém, změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení jakosti produkce společnosti. Zlepšování jakosti chápeme jako proces stálý a systematický.

7) ISO 9001:2001

              ·        Blex, a.s. je držitelem certifikátu ISO 9001:2001 od 19. února 2009.

              Garantujeme kvalitu, efektivní vyřízení a zpracování všech objednávek.

 

Tato uvedená fakta pouze dokumentují náš cílevědomý rozvoj směřující k tomu, abychom našim obchodním partnerům dokázali poskytnout vždy ty nejlepší služby

 

V Karlových Varech dne 30.10.2008

 

…………………………………………

Ing. Miroslav Klícha

předseda představenstva

BLEX, a.s.

© 2008 BLEX, a.s. - elektrolytické pokovení, galvanování, galvanika, pocínování || Havai - tvorba www stránek